රු.1000ක වැටුපක් දිය නොහැකිනම් කරුණාකර සියලු වතු රජයට දෙන්න

රු.1000 ක වැටුපක් ලබා දිය නොහැකිනම් කරුණාකර සියලු වතු රජයට ලබාදෙන්න යැයි පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කන්ද උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන ඇමැති මහනුවර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අධිනීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවැසීය. ඇමැතිවරයා මෙම අදහස් පලකළේ ගම්පොල නගර සභාවේ සභා ගර්භය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමිනි. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මෙහිදි පැමිණ සිටි ජනතාව ඇමතූ ඇමැතිවරයා අපි බලාපොරොත්තුවෙනවා ඉදිරියට ඔබ සැම සමඟ අත්වැල් බැදගෙන අපි කරගෙන ආපු සේවය ඉස්සරහට කරගෙන යන්න .විශාල ද්‍රවිඩ ජනතාවක් අද අපි එක්ක එකතුවෙලා ඉන්නවා .අද වතු කම්කරුවන් ගේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තමයි රු . 1000…