වත්මන් ව්‍යවස්ථාව තිබෙනතාක් ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදන්න බෑ

වත්මන් ව්‍යවස්ථාව තිබෙනතාක් කල් මේ රට කිසිදු පක්ෂයකට ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට නොහැකි වන බවත් නව ව්‍යවස්ථාවක් ඇතිකොට රටේ සංහිඳියා ඇති කළ යුතු යැයි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා වූ සම්බන්ධීකරණ කාර්යාල මෙහෙයවීමෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණයේ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ හා මහජන අදහස් විමසීම් කමිටු සාමාජික එක්සත් ජනතා පෙරමුණේ දේශපාලන පක්ෂයේ නායක, සිරිමසිරි හපුආරච්චි මහතා පැවසීය. මේ සම්මන්ත්‍රණය ගම්පහ මැදගම සිරිසුනන්දාරාම ධර්ම ධූත පිරිවෙන් මහ විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත්විණි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇතිබාධක දුරුකර වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රට…