ලෝක කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 6 පසු කරයි.!

ලොව පුරා කොරෝනා වෛරස් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 6 ඉක්මවා තිබෙනවා. මේවන විට සිදුවී ඇති සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 600,445ක්. ඉන් වැඩිම මරණ ප්‍රමාණයක් සිදුවී ඇත්තේ ඇමරිකාවේ වන අතර එම සංඛ්‍යාව 142,080ක්. බ්‍රසීලයේ මරණ 77,964ක් සහ ඉන්දියාවේ මරණ 26,467ක් සිදුවී තිබෙනවා. ලොව පුරා මේවන විට වාර්තාවී ඇති කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් ගණන 14,238,943ක්.