“රට අනතුරක කියල අපි රෝගීන් නැති කාලෙත් කිව්වා” – වෛද්‍ය නවීන් ද සොයිසා

දේශපාලන නායකත්වය හා කැපවීම, සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ධාරිතාවය හා ක්‍රියාකාරීත්වය, ජනතා කැපවීම යන කරුණු මත මෙරට කොවිඩ්-19 රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය රඳා පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ වර්තමානයේ සංචරණ සීමා කිරීම් සඳහා නීති නොමැති අවදියක අවම වශයෙන් මුළු රටම ආවරණය වන ලෙස අහඹු නියැඳි පරීක්ෂා කිරීම හෝ සිදු කළ යුතු බවයි. එසේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට දුන් වාර්තාවට අනුව මසකට අවම වශයෙන් පරීක්ෂණ 68,000ක්, එනම් අවම වශයෙන් දිනක දී පරීක්ෂණ 2,500ක් පමණ සිදුකළ යුතු බවත් වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙනවා. කෙසේවෙතත් පසුගිය සති කිහිපය තුළ…