රාජාංගනය ප‍්‍රදේශයේ පාසැල් සිසුන් ඇතුළු 100 දෙනෙකුට PCR පරීක්ෂණ

රාජාංගනය ප‍්‍රදේශයේ පාසැල් සිසුන් ඇතුළු 100 දෙනෙකු සඳහා අද (16) දිනයේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ වනවිට එම ප‍්‍රදේශයේ ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් 11 ක් පමණ නිරෝධායනය සඳහා යොමුකර ඇති බවද උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය පාලිත බණ්ඩාර මහතා පැවසුවා.