කොළඹ PCR පරීක්ෂණ PHI වර්ජනය හේතුවෙන් කල් දමයි..!

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් (PHI ) විසින් කොරෝනා පාලන රාජකාරී වලින් ඉවත්වීම හේතුවෙන් උතුරු කොළඹ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වැඩසටහන කල් දමා ඇති බව කොළඹ මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජයමුනි මහතා පවසයි. “කොළඹ PCR පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට හැකිවන පරිදි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය සඳුදා වන විට සමථයකට පත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා” වෛද්‍ය විජයමුනි මහතා Daily Mirror පුවත්පතට පවසා තිබේ. COVID-19 වැළැක්වීමේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා විශ්‍රාමික මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කැඳවීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන බව ද ඒ මහතා මෙහිදී පැවසීය. කෙසේ වෙතත්, කුඩා වෘත්තීය සමිතිවලට අනුයුක්තව…