ගුවන් හමුදාවට පුහුණු හෙලිකොප්ටර් යානා 04ක් මිලට ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පුහුණු කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන ලද හෙලිකොප්ටර් යානා 04ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ලංසු කැඳවීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවූ බව සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ පවසනවා. දැනට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතුව පවතින පුහුණු කිරීමේ හෙලිකොප්ටර් යානා 02 ක 1981 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත පැරණි තත්ත්වයේ පසුවන බවට මෙහිදී කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන් බව අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ ප්‍රකාශ කර සිටියා. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක බලකායේ රාජකාරි කටයුතු වල…