සීගිරිය පොලිසිය හුදෙකලා කරයි !!

සීගිරිය පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු නිරෝධායන කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ හමුදා නිලධාරියෙකු ඇසුරු කර ඇති බවට තොරතුරු හෙළි වීම මත මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එමෙන්ම එහි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු සෙසු නිලධාරීන් සියලු දෙනා පොලිසියේ තුළම හුදෙකලා කරමින් රාජකාරි කිරීමට සලස්වා ඇති බව සඳහන්. ඒ හේතුවෙන් සීගිරිය පොලිසියේ මහජනයා සමග ගැට රාජකාරි සඳහා දඹුල්ල පොලිසියෙන් කණ්ඩායමක් එහි කැඳවා තිබෙනවා. මෙම පියවර ගත්තේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සදහා බවයි සීගිරිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ.